Voeding in Company

Een gezond bedrijf begint bij gezonde medewerkers

DOE MEE EN WORD FIT EN VITAAL

VIC biedt inzicht en oplossingen voor de gezondheid van jouw medewerkers. 

Creëer hier jouw pakket

Voeding in Company

Voeding is de basis. De basis voor een gezonde en vitale medewerker. De basis voor lichamelijke activiteit en functioneren. Tekorten aan macronutriënten, vitaminen en mineralen kunnen onder andere ontstaan door de inname van onvolwaardige voeding, leefstijl, medicatie, gewicht stress en leeftijd.

Door deze tekorten kunnen er op lange termijn klachten ontstaan zoals concentratieverlies, vermoeidheid, depressieve klachten etc. Dit betekent dus dat jouw medewerker minder vitaal is. Hierdoor ontstaat het ziekteverzuim. Een gezonde en vitale medewerkers is productiever en verzuimd minder.

Dus start vandaag nog met een effectief online gezondheidsbeleid en zet in op een duurzame inzetbaarheid. Vraag daarom een gratis adviesgesprek aan.

Voeding in company schema

Missie

VIC heeft een missie: VITALITEIT DOOR VOEDING. Een gezonder leven vanuit het bedrijfsleven. Want een gezonde en vitale medewerkers is productiever en verzuimd minder. Zie hieronder ons stappenplan:

STAP 1 – In de eerste plaats zetten we in op duurzame inzetbaarheid door middel van een online PMO (Preventief Medisch Onderzoek). De online persoonlijke voedingscheck bestaat uit een uitgebreid vragenformulier toegepast op voeding, leefstijl, vitaliteit, gedrag, stress, werk etc.

Daarnaast bieden wij een online medische voedingskit. Hiermee voldoet jouw bedrijf gelijk aan het verplichte preventief medisch onderzoek. Dit is het Instrument voor preventie van ziekten en geeft daarbij vroegtijdige diagnostiek. 

STAP 2 – Naar aanleiding van de online persoonlijke voedingscheck en medische voedingskit wordt een persoonlijk adviesrapport gestuurd naar alle medewerkers (volledig anoniem). Daarnaast is het ook mogelijk om aanvullende testen uit te laten voeren. Hierbij kun je denken aan aan biometrie, bloed-, urine- en faeces onderzoek.

STAP 3 – Bovenstaande gegevens worden anoniem gebundeld en verwerkt tot een macro-rapportage. Waarbij de eerste meting de nulmeting is. De gegevens worden verkregen door middel van macro’s die gekoppeld zijn aan de uitgebreide vragenlijst en medische gegevens. 

STAP 4 – Wij bieden alle medewerkers een online leefstijlprogramma aan. Dit programma bevat een training van een jaar. Plaats en tijd is onafhankelijk. Onderzoek heeft uitgewezen dat leefstijl- en gedragsverandering effectiever is als dit een langere periode wordt volgehouden. Tevens verhogen wij de intrinsieke motivatie van jouw medewerkers door middel van Motivational Interviewing.

STAP 5 – Door de voorgaande stappen te herhaling kan een efficiënte en adequate meting plaatsvinden. Waardoor het effect van de interventie van het online leefstijlprogramma kan worden weergegeven. Vervolgens zal worden gekeken waar het mogelijk is om nogmaals een interventie te geven zodat het effect zo optimaal mogelijk is. Met andere woorden een gezonde medewerker in een gezond bedrijf. Herhaling van stap 1-4 binnen een jaar.

Dus start vandaag nog met een effectief online gezondheidsbeleid en zet in op een duurzame inzetbaarheid. Vraag daarom een gratis adviesgesprek aan.

* Dit standaardpakket is uit te breiden naar een kwalitatief interventie onderzoek. Hierbij ligt de meerwaarde op intensieve begeleiding, tegen een nadere overeen te komen meerprijs. Je kunt de intensieve begeleiding toepassen op een selectie risico medewerkers. 

Onderzoek is al mogelijk vanaf €47,95

Een gezond bedrijf begint bij gezonde medewerkers

Bewustwording van voeding & leefstijl is een gedragsverandering

Kosten van een zieke werknemer

Waarom is een organisatie de plek om de ziektekosten aan te pakken. Doordat bedrijven de kracht en de maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben kunnen ze ervoor zorgen dat elke medewerker gezond blijft. Jouw bedrijf weet wat jouw medewerkers nodig hebben. Daar komt bij dat de huidige ziektekosten de Nederlandse bedrijven tientallen miljoenen euro’s per jaar kosten. Bij VIC ligt de focus niet alleen op het omlaag brengen van de verzuimcijfers. Ook zetten wij proactief in op preventie management. Hoe wordt de medewerker weer fit, vitaal, gezond en gelukkig.

Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

Door de invoering van de nieuwe Arbowet in 2018 is de werkgever wettelijk verplicht om een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) aan elke medewerker aan te bieden. Daarnaast geeft een PMO jouw medewerkers de gelegenheid om gezondheidsrisico’s te voorkomen of te beperken. Natuurlijk is de werknemer niet verplicht om deel te nemen. Daarom is de benadering en het uitleggen van het belang van de PMO naar jouw werknemers van groot belang. Vervolgens bieden wij een aantrekkelijk online leefstijlprogramma.

Het gezondheidskundige onderzoek bestaat uit een online vragenlijst waarbij factoren als leefstijl, werkstress, mentale gesteldheid, BRAVO en een uitgebreide voedingsanalyse de basis vormen. De inhoud van het medische onderzoek verschilt per werkgever. Daarnaast biedt VIC de mogelijkheid om gelijk met dit persoonlijke advies aan de slag te gaan met behulp van een online leefstijlprogramma.

Services

u3.jpg

Productiviteit​sverlies voorkomen

Productiviteit is een andere belangrijke graadmeter voor de gezondheid van uw medewerkers. Lees hier verder

PMO Voeding gezondheidscheck

Inzicht

VIC geeft inzicht in het ziekteproces. Ziekten kunnen worden beschreven als een proces. Lees verder

PMO Voeding gezondheidscheck

Duurzaam

Vic staat voor duurzaamheid. Graag helpen wij jouw medewerkers ook online. Lees verder

Kosten ziekteverzuim

1 %
Ziekteverzuim 2019

Volgens het CBS was het ziekteverzuim in 2019.

1
zieke medewerkers

Van een organisatie met 1000 medewerkers zijn er 47 ziek.

1
Kosten werkgever

De kosten voor de werkgever per zieke medewerker per dag.

Online integraal gezondheidsbeleid op de werkvloer.

  • Hoe pak je gezondheid op de werkvloer aan?
  • En waar moet je beginnen?
  • Wat kan een gezondheidsbeleid voor jouw bedrijf betekenen?
  • En hoe implementeer je dit binnen jouw bedrijf?
  • Hoe weet je als bedrijf of je op de juiste manier het probleem aanpakt?
  • En wat gaat deze aanpak jouw als bedrijf opleveren?
  • Hoe kun je een Preventief Medisch Onderzoek (PMO – wettelijk verplicht via de Arbowet 2018) aanbieden bij jouw medewerkers?
  • En hoe stimuleer je de intrinsieke motivatie van jouw medewerkers om hun gezondheid te bevorderen?

VIC heeft antwoord op jouw vragen!

Gratis Brochure

Een gezond bedrijf begint bij gezonde medewerkers

Bewustwording van voeding & leefstijl is een gedragsverandering

Laat hier uw bericht achter